GAMES

GAMES


PC線上PC GAMES

神州Online

無法顯示

遊戲介紹

神州內含五域,中有漢族天下,東為蓬萊離島,西去大漠羅剎,南入瘴癘修羅,北伸塞外草原。漢人百姓自古便稱世居之地為中原,而中原亦恰為神州之正中。

神州中原向東為澎湃大海,漢民稱之為東海。東海往東數百里有個蓬萊仙島,相傳島內滿山遍谷珊瑚紅樹、翡翠綠石、珍珠白土。島民渴飲甘泉水飢食蟠桃肉,遊樂有仙禽相伴,勞役有靈獸驅使,人人皆長壽安樂,胄甲於此不如布衣,干戈於此不如農具。

中原往西為一望無際之黃沙大漠,漢民稱之為西域。西域往西百餘里有羅剎國,其內多奇花異果、猛禽巨獸。羅剎之民崇勇尚武,男多爽朗健壯喜蓄虯髯,女多嬌羞絕美薄紗遮面,人人朱髮碧眼、褐膚修長。

中原以北為連天遼闊草原,有古代霸王築綿延千里之龍城,作為抵禦北方草原民族南下襲擾之屏障,漢民將龍城以北稱為塞北。中土漢人通稱塞北民族為匈奴,匈奴之民以部落型態分族自治,以游牧維生擅騎射。據說匈奴人能策馬疾行千里不眠不休,連黃髮孩童皆能開弓射鵰百發百中。

中原往南有修羅境,其內有蠻夷魔族八部眾,而八部魔族又以修羅族最為強大,長居統領各族之位,故稱此地為修羅境。其境內多窪地沼澤、食人花草、蠱蟲巨莽,且瘴癘之氣滿佈全境,中土人獸皆無法在此長居。修羅境內八部之民茹毛飲血不食熟物,野蠻凶殘勇猛好鬥,為神州中土漢民長久之大患。

不過魔族雖時有襲村食人之傳聞,卻從無大勢入侵中土之舉動,其害尚不如北方匈奴為深,所以常為朝廷權貴所忽略,也因此埋下神州遭逢天劫巨禍之起端……古王朝大秦傾全國之力修築龍城抵禦北患,歷時七王五代兩百餘年終告完成。不料卻因此民疲國困元氣漸衰,又逢連年乾旱草木不生,神州中土屍伏遍野,過往繁華不復存在。大秦末年民忿已深難平,群雄四起烽火連連。

大秦王朝抵不住四方圍剿,王室百官避禍南遷,窮途末路中秦王竟異想天開,差使前往修羅境與魔族八部互通信息,與其中之修羅、夜叉、巨靈三族來往甚密,並達成盟約敞開南方邊城之門戶,引領魔族三部眾大舉北上禦敵。

修羅族、夜叉族、巨靈族順勢侵入中土,魔族蠻夷自古無聖賢王法教化,不講信義不知禮教,毀約背盟先滅大秦繼續北侵,橫行中土燒殺劫掠。神州中土自此陷入無朝、無君、無官、無兵之黑暗亂世,百姓們築寨建樓以求自保,卻仍日日枕戈待旦朝不保夕。此禍因大秦天子所起,所以後世將此禍事稱之為「天劫」。

天劫的恐怖歲月延續三百多年後,此時中土各地抵禦魔族之團防義軍,大者有號令數萬兵眾之營寨,小者有聚集百餘鄉勇之圍樓。而其中又以「山林地訓練營」、「葬劍崖護法院」、「黑水潭地龍穴」、「踏雲頂梵天寺」、「紫霞山養心觀」五處最具規模。

五團義軍領袖時常互通信息,商討合力驅逐魔族之大計,並於距當今神州一千兩百多年前,起兵反撲展開光復中土之壯舉。五團義軍分從五地起兵,以圍合之勢驅導魔族殘餘集聚望星坡,五路兵馬亦會師於此,展開一場撼動山河的慘烈大會戰,終於驅逐魔族於獄門峽之外,光復神州中土,結束了三百多年的天劫亂世。

天劫之後的第一個王朝大漢,其開國君主感念五軍領袖之大德,冊封五領袖為武神、劍仙、龍女、活佛、天師。從此,神州子民不論朝野、不管貴賤,世世代代焚香膜拜五人塑像。 爾後,神州一千兩百多年間,不論太平治事國安民樂,或是江山易主戰禍再起,不論賢君當朝,亦或暴君專政,五地義軍永享各朝禮遇、永免賦稅勞役。

再看當今神州,雖歷千載寒暑,昔日的「山林地訓練營」、「葬劍崖護法院」、「黑水潭地龍穴」、「踏雲頂梵天寺」、「紫霞山養心觀」五處義軍據地,依舊擔起訓練民間鄉勇,負起保家衛國之重責大任。而這五處的義軍據地,也是玩家踏入神州的第一步,分別是勇士、劍俠、術者、僧侶、道人五種職業的新手村,負責教導玩家如何在廣大的神州中土裡生存。